Linnasoftin Jäseneksi

Miksi liittyä jäseneksi?:

  • Mahdollistat jäsenmaksulla airsoft-pelien jatkumisen Hämeenlinnassa
  • Pääset nauttimaan kunnossa pidetystä pelialueesta
  • Saat jäsenetuna kaksi kappaletta hihanauhoja (punainen ja keltainen) sekä oranssin raatoliinan
  • Saat 7% alennuksen kaikista Atom Airsoftin tuotteista

 Mitä jäsenmaksuilla kustannetaan?

  • Pelialuiden vuokrat
  • Pelialueiden kunnossapito
  • Verkkosivut
  • Yhdistyksen toiminnan kulut

Jäsenmaksuilla tuetaan yhdistyksen toimintaa ja mahdollistetaan pelien jatkuminen yhdistyksen alueilla.
Jäsenetuna jaetaan myös kaksi kappaletta hihanauhoja punainen ja keltainen sekä oranssi raatoliina. Etuja on tulossa lisää, muun muassa etuja yhteistyökumppaneina toimiviin liikkeisiin, alennuksia yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin/peleihin. Nämä edut tulevat koskemaan aikanaan vanhoja ja uusia jäseniä.

KUINKA LIITTYÄ JÄSENEKSI?

Hämeenlinna Airsoft Ry:n jäseneksi liitytään lähettämällä viesti yhdistyksen sähköpostiin osoitteeseen: jasenposti (ät) linnasoft.fi 

Viestistä pitää tulla ilmi:
Nimi:
Syntymävuosi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Osoite: 

HUOM! muistakaa mainita osoitteessa myös paikkakunta!
Jos jäsen on alaikäinen, toivomme myös liittämään mukaan huoltajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. 

Tämän lisäksi maksetaan 15 € yhdistyksen tilille Osuuspankkiin FI88 5680 0020 2375 47, merkitse saajaksi Hämeenlinna Airsoft Ry.

Tämä on vuosimaksu, joka maksetaan vuosittain. Maksu suoritetaan sähköisesti. Jos maksaja on joku muu kuin tilinomistaja, tulee maksun viestissä lukea: Jäsenmaksu Jäsenen Nimi 

Maksa jäsenmaksu samalla kun lähetät liittymissähköpostin. Jos kokee tilisiirron ylitsepääsemättömäksi esteeksi, voi jäsenmaksun maksaa myös käteisellä jäsenvastaava Jimi Tammelalle viikonloppupelien yhteydessä. Ensisijaisesti kuitenkin toivomme tilisiirtoa. 

HUOM! Vaadimme kaikilta alle 18 vuotiailta vastuuvapautus lapun. LUPALAPPU 

Suositeltu ikäraja jäsenille on 13 vuotta. Ehdoton alaikäraja on 10 vuotta. Tällöinkin pyydämme vanhemmilta harkintaa. 

25.5.2018 voimaan astuva EU:n GDPR asetus velvoittaa myös meitä yhdistyksenä tekemään tietosuojaselosteen jäsenrekisteristämme 

Linnasoft (Hämeenlinna Airsoft) ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä
Linnasoft (Hämeenlinnan Airsoft ry)
yhdistys@linnasoft.fi 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Linnasoft (Hämeenlinnan Airsoft ry)
yhdistys@linnasoft.fi 

2. Rekisteröidyt
Linnasoft (Hämeenlinna Airsoft ry) jäsenet. 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterissä säilytetään Linnasoft (Hämeenlinnan Airsoft ry):n jäsenten yhteystietoja. Rekisteriin tallennettuja yhteystietoja käytetään ainoastaan Linnasoft (Hämeenlinnan Airsoft ry):n jäsenposteihin ja jäsentilanteen ylläpitoon. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Jäsenet ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
Nimi
Syntymävuosi 
Puhelinnumero
Sähköposti
Katuosoite 

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhdistys@linnasoft.fi Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsentiedot saadaan pääsääntöisesti jäseneltä itseltään jäsenliittymiseen liittyvän sähköpostin kautta tai vanhempien allekirjoittaman lupalapun avulla. Tietoja voidaan saada myös jäseneltä itseltään suoraan suullisesti, sähköpostitse tai postitse. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Linnasoft (Hämeenlinnan Airsoft ry):n yhteystietoja (sähköpostiosoite) säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Linnasoft (Hämeenlinnan Airsoft ry) on varmistanut, että kaikki palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Linnasoft (Hämeenlinnan Airsoft ry) käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: MailChimp (USA) Linnasoft (Hämeenlinnan Airsoft ry) luovuttaa yhteystietoja (sähköpostiosoite) kyseiselle palveluntarjoajalle ainoastaan jäsenmaksumuistutuksen lähettämistä varten. 

8. Käsittelyn kesto
Henkilö pääsee poistamaan milloin tahansa jäsenyytensä sekä tietonsa sitä pyytäessä yhdistykseltä. 

9. Henkilötietojen käsittelijät
Jäsenrekisterin henkilötietoja käsittelee ainoastaan Linnasoft (Hämeenlinnan Airsoft ry):n hallituksen jäsenet. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, Linnasoft (Hämeenlinnan Airsoft ry) huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Linnasoft (Hämeenlinnan Airsoft ry) ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Scroll to Top